Certyfikaty ubezpieczeń OC

MUSIAŁ GROUP w ramach sieci franczyzowej biur nieruchomości oświadcza, że każdy podmiot prowadzący oddział biura MUSIAŁ Nieruchomości jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami, a zarządzanie nieruchomościami objęte jest również ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i prowadzone jest przez oddział w Dąbrowie Górniczej.

Informujemy ponadto, że zakres posiadanych przez Nas ubezpieczeń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, dodatkowo rozszerzony o ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego.