DORADZTWO PRAWNE

Prowadzimy doradztwo prawne w formie porad, opinii prawnych, redagowaniu pism jak również kompleksowym zastępstwem przed organami administracji publicznej czy sądami powszechnymi. Zakres usług w ramach prowadzonego przez nas doradztwa prawnego obejmuje w szczególności obsługę wspólnot mieszkaniowych, negocjację i zawieranie umów handlowych, regulację stanów prawnych i podatkowych nieruchomości, obsługę inwestycji, robót budowlanych, deweloperów, prowadzenie spraw spadkowych, majątkowych, gospodarczych, rodzinnych i ubezpieczeniowych.

  • regulacje stanów prawnych i podatkowych nieruchomości,
  • obsługa wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości,
  • pomoc w nabywaniu gruntów rolnych w tym zastępstwo w postępowaniu przed Agencją Nieruchomości Rolnych,
  • tworzenie, zawieranie i obsługa umów najmu oraz transakcji sprzedaży nieruchomości,
  • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenia oraz służebności,
  • analizy due diligence nieruchomości, inwestycji deweloperskich oraz doradztwo inwestycyjne,
  • pomoc przy uzyskiwaniu dokumentacji dotyczącej nieruchomości,
  • oddłużanie nieruchomości,
  • obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości obciążonych hipoteką, egzekucją komorniczą.

Pomoc prawną dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej, w sprawach zadłużonych lokali mieszkalnych nasi prawnicy świadczą nieodpłatnie.